Doel

Het bijengezondheidteam Salland komt voort uit landelijke iniatief bijengezondheid. De landelijke coordinator is Bram Cornelissen van bijen@WUR

Doel
kennisoverdracht naar bijenhouders over ziekten
uitvoeren van diagnose bijenziekten in regionale werkgroepen

Aanleiding
Bijenhouden is moeilijker geworden
Er is meer ziekte druk zoals Varroa
Door de regionale aanpak wordt de feedback naar de imkers beter en de kennis beter verspreid in het land