Doel

Het Bijengezondheid Team Salland komt voort uit landelijke iniatief bijengezondheid.
De landelijke coördinator is Bram Cornelissen van bijen@WUR

Doel
* Kennisoverdracht naar bijenhouders over ziekten
* Uitvoeren van diagnose bijenziekten in regionale werkgroepen

Aanleiding:
Bijenhouden is moeilijker geworden.
Er is meer ziekte-druk zoals Varroa.
Door de regionale aanpak wordt de feedback naar de imkers beter en de kennis beter verspreid in het land.