Werkwijze

EMAIL: info@bijengezondheidsalland.nl

Meldingen komen via email of telefoon binnen. Nij het gesprek wordt gevraagd naar de omstandigheden en wordt besloten tot een bezoek en/of een vraag om wat meer informatie. Bij het nemen van monsters wordt het protocol meegegeven voor het nemen van monsters. Eenvoudige analyses gebeuren in Salland, meer complexe analysis worden gestuurd naar de wur. De uitstslag wordt teruggekoppeld naar de imker.

Op de site verschijnt per jaar een overzicht van de binnengekomen gevallen. Het is eveneens de bedoeling om deze gevallen (en de genomen acties) terug te koppelen aan de imkerss in Salland in het algemeen zodat men wat meer inzicht krijgt in wat er zoal voorbijkomt en wat daar dan bij moet gebeuren. De terugkoppeling vindt waarschijnlijk vooral plaats bij de georganiseerde bijeenkomsten.