20170305 Wintersterfte

Volk heeft de winter niet overleefd. Het heeft niet gelegen aan te weinig voedsel, de honingkamer zit behoorlijk vol met wintervoorraad. Er zijn vragen over de locatie in de tuin.
Bij een bezoek blijkt de locatie uitstekend. De bijen zijn helaas al enige tijd dood zodat er niet echt een goed sample genomen kan worden. Van de resten valt wel iets te zeggen:

  • De bijen hadden niet duidelijke sporen van Varroa en ook geen uiterlijke kenmerken van misvorming (deformed wing of korte kontjes e.d.)
  • Geen duidelijke sporen van vergiftiging (tongen niet massaal uit de bek)
  • Het preparaat was helaas te slecht om Nosema te kunnen zien
  • De bijen waren ook te ver heen om iets te zeggen over Chronic Bee Paralysis virus. Er waren wel vrij wat bijen die kaal leken te zijn maar dat kan ook andere oorzaken hebben.
  • Al eerder was opgetekend dat er was behandeld tegen Varroa met mierenzuur, er waren geen duidelijke tekenen van ziekte, er was geen kunstraat ingebracht in 2016, de koningin was 3 jaar oud, er zat geen schimmel in de kast en er was ook geen opvallende geur te ruiken.
    Uit de fotos en observaties blijkt dat het volk waarschijnlijk al voor de winter problemen had (koningin niet helemaal goed meer). Het volk was toen nog wel sterk genoeg om flink voedsel te halen (er zat voldoende in de kast) maar was misschien wel aan het slinken. Ergens in de winter is het waarschijnlijk te klein geworden en losgekomen van het voedsel waardoor het toch is gestorven