Teeltgroep

Hoewel de Varroa bestrijding aardig lijkt te werken is het toch altijd een aanslag op de bijen en is het duidelijk dat we op de lange termijn toe moeten werken naar bijen die zelf met de Varroa kunnen omgaan. Resultaten van groepen die werken aan selectie op verschillende manieren laten ook zien dat er hoop is dat het moet kunnen zonder bestrijden. We willen echter niet terecht komen in een situatie dat we allemaal met dezelfde bijen imkeren en we willen ook graag net dat we in de eerste jaren heel veel volken kwijtraken. We zouden daarom graag een groep beginnen waarmee we op een rustige manier proberen te gaan werken naar beter resitente volken. Daarom starten we (bij voldoende interesse) een teeltgroep.

Dat klinkt misschien ernstiger dan het is. Het eerste jaar willen we vooral proberen om inzicht te krijgen in de Varroa aanwezigheid in de verschillende volken; we willen een eenvoudige schema opstellen waarbij de hele groep op een vast moment in de maand dezelfde metingen doet. Bijvoorbeeld: de Varroa-val tellen en het volk wegen (of straatjes tellen) zodat we een idee krijgen van de aantallen Varroa mijten die vallen en de verschillen per volk. Aan het einde van het jaar kunnen we dan samen komen en vergelijken wat we allemaal vinden en bespreken wat we daarmee kunnen doen. We willen nog niet meteen ophouden met behandelen of grote hoeveelheden volken afstoten maar we willen wel inzicht krijgen hoe we in de regio met onze eigen bijen kunnen bijdragen aan een betere gezondere bij.

We hopen een start te maken ergens begin mei met een avond met wat lezingen van de verschillende groepen werken aan veredeling.

Ben je geintresseerd en wil je meedoen, stuur een email naar Herman Offerhaus (H.L.Offerhaus@UTwente.nl)