Cursus Bijengezondheid 2016

Naast 3 theoretische avonden (15 Maart, 7 en 12 April 2016) zullen er ook 3 praktijkdagdelen gegeven worden (7 mei, 10 juli en 30 Augustus 2016), zodat het beoordelen van volken geoefend kan worden en hulp geboden kan worden bij het vaststellen van afwijkingen in de volken. Ook hierbij zal er aandacht zijn voor het doelmatig aanpakken en oefenen met hulpmiddelen om de besmetting vast te stellen.

Pages