20180617 CBPV

Chronic Bee Paralysis Virus met de uidelijk kenemerken van zwarte (onbehaarde) trillende bijen en een hoop gestorven bijen in het gras voor de kast. Na een Varroa behandeling en flink bijvoeren komt het volk er weer goed bovenop

20170803 Bijensterfte

Een melding van veel dode bijen voor de kast in combinate met veel dode larven en gaten in het broed. Wat vooral opvalt is dat er nauwelijks tot geen voedsel in de ramen aanwezig is. Gezien de schaarse voedselsituatie in de tijd van het jaar lijkt het het meest waarschijnlijk dat de bijen uit armoede het broed "trekken" en zelf opeten om in hun voedsel te voorzien. Na enige tijd bijvoeren lijken de problemen inderdaad verholpen.

Pages