20170803 Bijensterfte

Een melding van veel dode bijen voor de kast in combinate met veel dode larven en gaten in het broed. Wat vooral opvalt is dat er nauwelijks tot geen voedsel in de ramen aanwezig is. Gezien de schaarse voedselsituatie in de tijd van het jaar lijkt het het meest waarschijnlijk dat de bijen uit armoede het broed "trekken" en zelf opeten om in hun voedsel te voorzien. Na enige tijd bijvoeren lijken de problemen inderdaad verholpen.

20170305 Wintersterfte

Volk heeft de winter niet overleefd. Het heeft niet gelegen aan te weinig voedsel, de honingkamer zit behoorlijk vol met wintervoorraad. Er zijn vragen over de locatie in de tuin.
Bij een bezoek blijkt de locatie uitstekend. De bijen zijn helaas al enige tijd dood zodat er niet echt een goed sample genomen kan worden. Van de resten valt wel iets te zeggen:

Pages